ÇEVRE POLİTİKAMIZ

·      Hammadde, su ve enerjiyi etkin bir şekilde kullanmak,

·      Tüm faaliyet ve makinelerimizin risk analizlerini yaparak, bunların, çevre, sağlık ve güvenlik üzerindeki etkilerini kontrol altına almak ve azaltmak,

·      Çevre, Sağlık ve Güvenlik konularındaki yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

·      Hizmet süreçlerimizde ortaya çıkan tehlikeli atıklarımızı lisanslı kuruluşlarda bertaraf ettirmek,

·      Tüm çalışanlarımızın çevre, sağlık ve güvenlik konularında bilinçlendirilmesi için eğitimler ve çeşitli faaliyetler düzenlemek,

·      Temin ettiğimiz her türlü malzeme ve hizmetin, Çevre Yönetim Sistemimize uyumlu olmasını sağlamak,

·      Muhtemel acil durumlar ve is kazalarını, oluşmadan önlemek temel ilkelerimizdendir.