KORİGE BORULARI

 

  Boru Korige borular Poliolefin grubu içerisindeki Polipropilen ve Polietilen hammaddelerinden uretilen bir urundur. Hidroplastik korige boruları, ekstruzyon korigator kalıplama teknolojisi ile yuksek yogunluklu polietilen (HOPE) hammaddeden çift cidarlı ve kendinden muflu olarak  uretilmektedir.Kendinden muflu olması işçillik ve malzemeden tasarruf saglar. Bu borular1n kimyasal maddelere karşı dayanımı yuksek oldugu için boru çeperinde korozyon oluşmaz. Esnek yapılari sayesinde deprem gibi yer sarsıntılarından etkilenmeden faaliyetlerini yerine  getirmektedirler.Sızdırmazlık  boru omru  boyunca saglandıgından yer altı sularının v topragın kirlenmesi onlenir.Hidroplastik korige borularının esneme kapasitesi, halka mukavemet degeri ve deformasyon  toleransı yuksektir.iç yuzey puruzlulugu çok du§uk oldugundan, atık su içerisindeki kolloidlerin çokelmesi sonucu akış kapasitesinin duşmesi soz konusu degildir. Hidroplastik korige boruları SN4 ve SN8 olarak, 100 - 1200 arası çaplarda uretilmektedir.

 

HİDROPLASTİK KORİGE BORU TEKNİK BİLGİLER

 

-Hidro Plastik korige boruları, ekstrüzyon korigatör kalıplama teknolojisi ile yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) hammaddeden çift cidarlı ve kendinden muflu olarak üretilmektedir.

-Kendinden muflu olması işçillik ve malzemeden tasarruf sağlar.

-Bu boruların kimyasal maddelere karşı dayanımı yüksek olduğu için boru çeperinde korozyon oluşmaz

-Esnek yapılari sayesinde deprem gibi yer sarsıntılarından etkilenmeden faaliyetlerini yerine getirmektedirler.

-Sızdırmazlık boru ömrü boyunca sağlandığından yer altı sularının ve toprağın kirlenmesi önlenir.

-Hidro Plastik korige borularının esneme kapasitesi, halka mukavemet değeri ve deformasyon toleransı yüksektir.

-İç yüzey pürüzlülüğü çok düşük olduğundan, atık su içerisindeki kolloidlerin çökelmesi sonucu akış kapasitesinin düşmesi söz konusu değildir.

-Hidro Plastik korige boruları SN4 ve SN8 olarak, Æ100 - Æ1200 arası çaplarda üretilmektedir.

 

DÖŞEME SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

-Borular hiçbir suretle ezilmemelidir.

-Nakliye veya stoklama sırasında hasara uğramış olan (sivri uçlu araçlar veya taş benzeri materyallerle zedelenmiş) boruların kullanımından kesinlikle kaçınılmalıdır.

-Kanal içerisinde yeraltı suyu veya yağmur suyu birikintisi kesinlikle olmamalıdır. Kanalda su birikintisi varsa, pompa yardımı ile su boşaltılmalıdır.

-Kanal derinliği asgari olarak 70-80 cm olmalıdır.

-Kazı toprağı dolguya elverişli ise,  yataklamaya gerek kalmadan boru doğrudan kanal tabanına yatırılabilir. Kazı toprağı dolguya elverişli değil ise (taşlı, sulu vs) kanal derinliği arttırılmalı ve kuru dolgu malzemesi ile (Ör: kum) yataklama yapılmalıdır.

-Yapılacak yataklama kalınlığı minimum Alt kısım = 100 mm + 1/10 DN olmalıdır. Yataklama malzemesi üzerinden hafif çalışan bir kompaktör yardımı ile % 95 mukavemet sağlanıncaya kadar sıkıştırılmalıdır.

-Boru yan dolguları , 30 cm kalınlıkta dökülerek hafif kompaktör ile yine % 92 - 95 oranında sıkıştırılmalıdır. Bu işlem her 30 cm'de bir boru üzerini 30 cm geçene kadar devam ettirilmelidir.

-Boru üzerini 30 cm geçtikten sonra dolgu işlemi orta güçte kompaktör ile sıkıştırılmak sureti ile tamamlanmalıdır.

-Korige Boruların max çalışma sıcaklığı 30-35 ˚C dir.

KULLANIM ALANLARI :

      Evsel ve Endustriyel atık su iletim sistemleri Yagmur suyu drenaj sistemleri

 Toprak altı drenaj sistemleri Basınçsız (cazibeli) su iletim hatları

 

 

HİDROPLASTİK KORİGE BORU
SN 4Q (mm) SN 8Q(mm)
100 100
150 150
200 200
250 250
300 300
350 350
400 400
450 450
500 500
550 550
600 600
 800 800
1000 1000
1200 1200 

   

     

 EK PARÇALAR                    

HİDROPLAST CONTA
Q ÇAP(mm)
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
800
1000
1200

 


HİDROPLAST C PARÇASI
PVC ÇIKIŞLI Q (mm) PVC ÇIKIŞLI Q (mm)
150/110 150/100
200/110 200/100
200/160 200/150
300/160 300/200


HİDROPLAST MAŞON
Q ÇAP(mm)
100
150
200
300
350
400
450
500
600


HİDROPLAST DİRSEK
DİRSEK 900 Q (mm) DİRSEK 450 Q (mm) 
100 100
150 150
200 200
300 300
400 400
500 500
600 600


HİDROPLAST REDÜKSİYON
Q ÇAP (mm)
150/100
200/150
300/200
400/300
500/400

HİDROPLAST KORİGE-PVC ADAPTÖRÜ
QÇAP (mm
110/100
150/160