[Tarih : 05.05.2021]

2018-2019-2020 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Şirketimiz 2018-2019-2020 Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.05.2021 Perşembe 14:00'da Şirket Merkezimizde Yapılacaktır. 

 
GÜNDEM
 
1-   Açılış ve Toplantı başkanlığının oluşturulması 
2 -  Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi     
3- Şirketin 2018-2019-2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması, müzakeresi ve onaylanması
4- Şirketin 2018-2019-2020 yılı bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması görüşülmesi ve onaylanması
5-   2018-2019-2020 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrası
6-  Şirket Ana Sözleşmesinin 6. Maddesinin Tadilinin görüşülmesi.
7-  Yönetim Kurulu Seçimi  
8-  Dilek temenniler ve kapanış.